1 John 2008

Get real

2008-01-13 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 1:1-4

1 John 2008

Live in the light

2008-01-27 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 1:1-4

1 John 2008

If anyone sins...

2008-02-03 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 2:1-2

1 John 2008

How we know we know

2008-02-10 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 2:3-11

1 John 2008

Christians should grow and Christians should glow.

2008-02-24 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 2:12-17

1 John 2008

The lie detector

2008-03-02 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 2:18-23

1 John 2008

How a christian stays on course.

2008-04-06 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 2:24-29

1 John 2008

What kind of love is this?

2008-04-13 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 3:1-3

1 John 2008

Incentives to stop sinning

2008-04-20 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 3:4-10

1 John 2008

Hate and love

2008-05-04 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 3:10-18

1 John 2008

Confidence toward God

2008-05-11 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 3:19-24

1 John 2008

Just Testing

2008-06-01 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 4:1-6

1 John 2008

Love one another 1

2008-06-15 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 4:7-12

1 John 2008

How can we be sure?

2008-07-06 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 4:13-21

1 John 2008

A faith that overcomes

2008-07-20 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 5:1-5

1 John 2008

God's Truth - the evidence for faith

2008-07-27 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 5:6-12

1 John 2008

The confidence we have

2008-08-03 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 5:13-17

1 John 2008

We know

2008-08-10 AM

Sunday Morning Service

Paul Watts

1 John 5:18-21

1 John 2008